Konkurs na STREFĘ KIBICA

REGULAMIN i ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Warunkiem uczestnictwa jest stworzenie w dowolnym miejscu na trasie 40. Krapkowickiego Biegu Ulicznego własnej strefy kibica, nagranie krótkiego filmu (min. 15 sek.) w momencie, gdy będą przebiegać zawodnicy i uchwycenia ujęcia własnej strefy kibica podczas dopingu zawodników na trasie.

(WAŻNE!! NIKT ZE STREFY KIBICA NIE WKRACZA NA TRASĘ BIEGU, NIE ZAKŁÓCA RYWALIZACJI UCZESTNIKOM BIEGU)

REGULAMIN

1. Organizatorem konkursu jest Gmina Krapkowice z siedzibą w Krapkowicach przy ul. 3 Maja 17.
2. Celem konkursu jest promowanie pozytywnej postawy kibica.

3. Termin konkursu: 1 maja 2024 roku

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest stworzenie w dowolnym miejscu na trasie biegu własnej strefy kibica, nagranie krótkiego filmu (min. 15 sek.) w momencie, gdy będą przebiegać zawodnicy i uchwycenia ujęcia własnej strefy kibica podczas dopingu zawodników na trasie. Nagrania konkursowe będą przyjmowane pod adresem email: sport@krapkowice.pl do 5 maja do godz. 24:00. Wraz ze zgłaszanym filmem proszę o opis: imię i nazwisko osoby zgłaszającej, ilość osób w strefie kibica, miejsce strefy kibica, adres e-mail.

5. Miejsce konkursu: trasa BIEGU – start i meta zlokalizowane będą przy Hali Widowiskowo-Sportowej im. W. Piechoty, ul. Kilińskiego 3 w Krapkowicach.

Opis trasy: al. Jana Pawła II, ul. 3 Maja, ul. ks. Koziołka, ul. Żeromskiego, ul. Korfantego, ul. Chrobrego, ul. Żeromskiego, ul. ks. Koziołka, ul. Podgórna, ul. Rybacka, ul. Przybrzeżna, ul. Sądowa, ul. Kozielska, ul. 1 Maja, ul. Opolska, ul. Kolejowa, ul. Obuwników, ul. Kilińskiego

6. Udział w konkursie jest bezpłatny.

7. W trakcie kibicowania zabronione jest używanie wszelkich materiałów pirotechnicznych oraz materiałów niebezpiecznych.

8. Podczas kibicowania zabrania się używania słów obraźliwych oraz powszechnie uważanych za wulgarne.

9. Grupa zobowiązana jest do pozostania w strefie kibica od momentu przebiegnięcia pierwszego zawodnika do momentu przebiegnięcia ostatniego zawodnika.

10. Organizator informuje, że udostępnione mu dane osobowe uczestników konkursu pn. Konkurs Strefa Kibica 40 Krapkowickiego Biegu Ulicznego będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Krapkowic e-mail: Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona przez uczestnika zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

11. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku przez Organizatora tj. Gminę Krapkowice obejmujące utrwalanie, obróbkę, powielanie i wykorzystanie wykonanych zdjęć i nagrań przestawiających osoby do celów informacyjnych i promocyjnych imprez oraz przetwarzanie w mediach elektronicznych i drukowanych. Uczestnicy oświadczają, że Organizator i podmioty z nim powiązane, nie są i nie będą zobligowane do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z uprawnieniami opisanymi w niniejszym punkcie.

12. O wyborze nagrodzonych filmów ze strefy kibica zadecyduje komisja konkursowa, w skład której wchodzą organizatorzy 40. Krapkowickiego Biegu Ulicznego.

13. Wyłonienie zwycięzców nastąpi po 20 maja.

14. Na wygranych czekają nagrody ufundowane przez Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach.

15. Zgłoszenie do konkursu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

Polityka prywatności Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe