Karta zgłoszeń biegów dzieci i młodzieży

Krapkowickie Biegi Dzieci i Młodzieży, Krapkowice 01 maja 2017 r.

Imię i nazwisko ................................................................................................…............................

Data urodzenia …........................................................., Płeć:          M   .... K.....

Miejscowość …...............................................................

Przedszkole/Szkoła…...................................................................................................................

Kategorie wiekowe:

       I Kategoria wiekowa – rocznik 2010 i mł. -300 m

       II Kategoria wiekowa – rocznik 2009-2008 – 400 m

       III Kategoria wiekowa – rocznik 2007-2006 – 500 m

       IV Kategoria wiekowa – rocznik 2005-2004 – 800 m

       V Kategoria wiekowa – rocznik 2003-2001 – 1000 m

 

Oświadczam, że dopuszczam moje dziecko do udziału w Krapkowickich Biegach  Dzieci i Młodzieży w dniu 1 maja 2017 r. na własną odpowiedzialność. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem zawodów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka przez administratora danych osobowych, w celach niezbędnych do realizacji zgłoszeń na Krapkowicki Bieg  Dzieci i Młodzieży oraz powiadomień związanych z realizacją zawodów sportowych, w tym publikacji wyników ich udostępniania, w formie drukowanej i elektronicznej zgodnie z Ustawą  z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922ze zmianami).

Zgadzam się na filmowanie mnie i mojego dziecka, na fotografowanie mnie i mojego dziecka, na wykorzystanie powyższych danych osobowych obecnie i w przyszłości przez organizatorów Krapkowickich Biegów Dzieci i Młodzieży, dla potrzeb klasyfikacji i promocji.

 

 

…..................................................                                                                       ………….............................................................

Miejscowość, data                                                                                                czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 

Karta do pobrania:

PDFKarta zgłoszeń Krapkowickie Dzieci i Młodzieży 2017.pdf

 

 

 

Polityka prywatności Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe